Don Bosco Internaat Woluwe

Je thuis voelen op internaat

Studiebegeleiding


Een voorname doelstelling van elk internaat is studeren. De opvoeders op het Don Bosco internaat staan garant voor een goede studiebegeleiding met oog voor de capaciteiten en specifieke vragen van elke jongere.

De vaste structuur zet aan tot regelmatig werken in daartoe voorziene studieruimten, voorzien van de nodige hulpmiddelen zoals computers, internet, woordenboeken,…

De leerlingen secundair onderwijs hebben gemiddeld twee uur studie, voor het basisonderwijs is dat minder, al moet gezegd, dat de studietijd vaak aangepast wordt (lees: verlengd) aan het persoonlijke studieprogramma.

Dagelijks controleert de opvoeder het agenda, de taken en lessen: taken worden altijd getoond aan de opvoeder, lessen worden steekproefgewijs gecontroleerd en overhoord. In het studieschrift wordt persoonsgericht gewerkt aan de basisvaardigheden van het studeren: planmatig leren werken, belangrijke woorden aanduiden in een tekst, leren schematiseren, woordenlijsten uit het hoofd leren …

Aanpalend aan de studieruimten beschikken we over kleine lokaaltjes waarin groepswerk mogelijk is. De opvoeder kijkt dan mee over de schouder. Samen studeren werkt immers vaak motiverend.

De jongste leerlingen (1e en 2e graad) studeren per graad in een studiezaal onder permanent toezicht en begeleiding van een opvoeder (vaak ondersteund door enkele vrijwillige begeleiders, oud-leerlingen, leerkrachten). De jongeren van de 3e graad studeren – onder het wakende oog van een opvoeder – op hun kamer. Ook deze regeling wordt bijgesteld wanneer nodig.

Op het einde van de studietijd wordt van de jongeren verwacht dat zij hun boekentas in orde maken. De jongsten krijgen hierbij vaak hulp van de opvoeder.

De opvoeders volgen nauwlettend de schoolresultaten op en sturen bij waar nodig. Samen met de jongere worden zo regelmatig nieuwe afspraken gemaakt. De directeur van het internaat brengt de ouders steeds op de hoogte.

Om de studiebegeleiding op maat van elke intern zo veel mogelijk te kunnen garanderen, spreken we heel wat vrijwilligers aan. Sommigen specialiseerden zich in het begeleiden van een studiegroep en leren de jongeren studeren, andere vrijwilligers geven individuele bijlessen.