Don Bosco Internaat Woluwe

Je thuis voelen op internaat

Opvoeding


Don Bosco was een priester die in de stad Turijn (Italië) startte met een speel- en ontmoetingsruimte, een school, werkplaatsen, een internaat, een thuis, een parochie op maat van kansloze jongeren.

Een thuis bieden betekent jongeren een nestwarmte aanreiken, een plaats waar ze tot rust kunnen komen, zichzelf kunnen zijn. Naast een thuis is het internaat uiteraard ook een leerplaats. Een school aanbieden is de mogelijkheid geven om vaardigheden en kennis aan te leren, een plaats waar ze leren verantwoordelijkheid te dragen ten aanzien van mekaar. De ruimte om te spelen, een speelplaats is een onmisbare leerschool in ons internaat: de gelegenheid om relaties te leren leggen, mensen nabij te zijn, in een ontspannen sfeer, met de mogelijkheid om hun hobby's en interesses vorm te geven. Ten slotte wil het internaat voor hen een parochie zijn, een gemeenschap vormen, waarin jonge mensen op zoek kunnen gaan naar de grond van hun bestaan, naar zingeving en waar ze hun geloof mogen leren kennen, vieren en beleven.

De hartelijke en redelijke omgang van Don Bosco met jonge mensen bepaalt ons opvoedingsproject tot op vandaag. Opvoeden gebeurt terwijl jongeren en opvoeders met alledaagse zaken bezig zijn, zoals studeren, spelen, babbelen, … De opvoeder staat – net als Don Bosco – midden tussen de jongeren. Hij is aanspreekbaar en betrokken. Hij is oprecht in hen geïnteresseerd. Hij zet zich onvoorwaardelijk voor hen in en bouwt met hen een vertrouwensband op. Don Bosco omschreef dit als ‘je liefde voelbaar maken’. Dit wil echter niet zeggen dat alles kan en mag. De opvoeder leert de jongeren situaties inschatten (zien) met een dosis gezond verstand (oordelen) en ernaar handelen (handelen). De opvoeder is het stootblok waartegen de jongeren soms botsen. Hij gaat hierbij telkens opnieuw in gesprek met de jongeren. In het opvoedingsproject staat het als volgt: voordoen-in-dialoog.

De jongeren voelen zich veilig in een warme, familiale en respectvolle leefomgeving, waar een duidelijke structuur en regelmaat heerst. Vanuit zijn geloof koos Don Bosco voor de zwaksten. Dit doen wij vandaag ook!