huiswerkklas
(jongeren van het internaat helpen kinderen uit de lagere school met hun huiswerk)