Inschrijvingsformulier


Wegens corona covid-19 is een bezoekje aan het internaat helaas niet mogelijk, maar we bezorgen u graag digitaal alle documenten.

Om deze documenten correct in te vullen hebben we van u enkele gegevens nodig, die u aan ons kan bezorgen via onderstaand formulier.

Alle gegevens die u via onze formulieren verstuurd, worden enkel voor de aangegeven doeleinden gebruikt en verwerkt.
In geen geval worden deze online bewaard of aan derden doorgegeven.

Een inschrijving is slechts geldig na de betaling voor de eerste maand (300€) én na ondertekening door alle betrokkenen van alle formulieren.
U kan ons de ondertekende documenten digitaal (scan) of per post terug bezorgen.

Zowel voor de kinderen van de basisschool als voor de jongeren van het secundair bedraagt het kostgeld € 300,00/maand.

Gegevens internSchoolgegevens 2020-2021Ouder(s) / Voogd / Verantwoordelijken

1e persoon

2e persoon


Derden (gegevens in geval van nood)

1e persoon

2e persoon


De betaling
Facturatie

Facturatiegegevens ouder(s)

Facturatiegegevens derden
De Wet Persoonsgegevens (25 mei 2018) is van toepassing op de persoonsgegevens die in dit formulier opgevraagd worden.
Het internaat verwerkt deze gegevens voor de eigen internaatsadministratie.
Je hebt het recht de gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren.

De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. het internaat in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met de instemming van de andere ouder.