Don Bosco Internaat Woluwe

Je thuis voelen op internaat

Samenwerking


Internaat, partner in opvoeding! luidde jarenlang het motto van de vrije internaten. Als autonoom internaat gingen wij talrijke samenwerkingsverbanden aan met scholen en organisaties in de buurt om deze leuze kracht bij te zetten. ‘Samen Sterk!’ is voor ons geen overdreven uitspraak! Samen met ouders, scholen en andere partners bouwen wij mee aan een mooie toekomst voor onze jongeren. Met hen werken wij steeds opnieuw mogelijkheden uit die het leven op internaat leerrijker en aangenamer maken. Ons opzet is immers kinderen en jongeren kansen geven om zichzelf ten volle te kunnen ontplooien.

Daartoe gingen we een samenwerkingsverband aan met alle Nederlandstalige scholen in Brussel en omgeving. Onze jongeren lopen school in Brussel, Zaventem, Tervuren, Leuven en Halle. Jongeren, die voldoende zelfstandig zijn, kunnen zo heel bewust kiezen uit een ruim aanbod van studierichtingen. Vaak betekent dit dat jonge kinderen en jongeren kiezen voor een school dicht bij het internaat, zoals het Don Bosco Technisch Instituut op de campus zelf. Nadien, wanneer ze wat ouder en zelfstandiger zijn, groeien zij dan door naar studierichtingen die hun interesseren en boeien. We zijn uitermate gelukkig te kunnen stellen dat we bij de begeleiding van de jongeren als internaat ook beroep kunnen doen op de ondersteuning van het vrije centrum voor leerlingenbegeleiding en allerhande begeleidingscentra.

Naast samenwerking op studiegebied, groeide doorheen de jaren ook heel wat samenwerkingsverbanden met organisaties uit de buurt.

Samen met enkele oudere jongeren bouwen we – elk jaar opnieuw - een jeugdwerking uit op het internaat: KAJ Don Bosco. Met hen werken we samen aan activiteiten en projecten op maat van de jongeren, aansluitend bij hun leefwereld. Via de brede school (platform waarin alle scholen en organisaties uit de buurt samenwerken) groeide de contacten tussen de KAJ – werking en de gemeenschapscentra en het jeugdhuis in de buurt, die sport- en spelactiviteiten organiseren voor onze jongeren. Een mooie beloning vaak voor een geslaagd rapport! Want het moet gezegd: studie, structuur en regelmaat worden hierbij nooit uit het oog verloren.

Uit deze KAJ werking vloeit – onder impuls van enkele oud-leerlingen – een vrijwilligerswerking voort die het internaat ondersteunt waar mogelijk : studiebegeleiding, bijlessen, een karaoke-avond, een quiz, vervoer van of naar een activiteit, een feest of receptie … ze zijn er altijd bij! Hen zijn we heel wat dank verschuldigd.

Last but not least willen we hier ook graag de peters en meters van onze jongeren vernoemen. Zij steunen letterlijk de kansarme jongeren door hen een financieel duwtje in de rug te geven. De jongeren houden de peters of de meters op de hoogte van hun doen en laten op school: een heel motiverende samenwerking.

Van de Don Bosco campus, van de scholen en van de organisaties met wie we samenwerken zoals de KAJ, de brede school, het Roodebeekcentrum, jeugdhuis de Schakel e.a. vindt u de contactgegevens via ‘Links’.